Online Nyelvi Tesztek

Tudd mg, hogy mit tudsz! -Online tesztjeink segítségével képet kaphatsz a meglévő tudásodról

Az olvasásértési és a nyelvhasználati tudást mérő feladatsorok megoldásával azonnali visszajelzés szerezhető a tudásszintedről.  Különösen ajánljuk a tesztet, ha nyelvtanfolyamra szeretnél jelentkezni vagy támpontra van szükséged a meglévő tudásod értékeléséhez..Ezen az oldalon minden teszt ingyenes.

A Más Nyelven Nyelviskola szakemberei a teszteket szintek és tematikák szerint állították össze, így 20-25 perc is elegendő a kitöltésre. Válassz az alábbi tesztekből!

Angol nyelvi tesztjeink:

Álkezdő AlapfokúKözépfokúFelsőfokú

Német nyelvi tesztjeink:

Álkezdő Alapfokú Középfokú Felsőfokú

 Üzleti-gazdasági tesztjeink:

Angol középfokú ÜZLETI Német középfokú ÜZLETI

  a

Részletes és személyre szabott felmérésünk az iMind Kompetenciamérés

logo4_imind_kicsiA fenti teszteken felül, nyelviskolánkban egy komplex felmérést is végzünk azon érdeklődők és nyelvtanulók számára akik részletes visszajelzést szeretnének kapni a meglévő nyelvi kompetenciáikról. A  mérés két részből áll,  a felmérés résztvevői írásban és szóban is feladatokat oldanak meg. A kompetenciamérés során szakembereink egy személyes iMind Kompetenciatérképet készítenek.

A Személyes Kompetenciamérés díja mindössze 3980 Forint. További információ itt

.

.

Melyik szintű feladatsort válasszam? -A nyelvi szintek áttekintéséhez és a tesztek kiválasztásához itt találsz segítséget:

A kezdő-álkezdő szint jellemzői (A1)

Ezen a szinten lévő személy régen tanult, rövidebb ideig vagy alapszintű nyelvi tudása erősen megkopott, passzivizálódott. Gyakran úgy gondolja, hogy előröl kellene kezdeni a nyelvtanulást.

A nyelvtudására jellemző: ismeri a mindennapi életben használt szavakat, a szavak helyes kiejtését, a társalgást önmagáról, családjáról, munkájáról jelen időben. Azonban a szókincs korlátozott, vagy hosszas gondolkodás után jutnak eszébe.

Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Egyszerű mondatokat képez képezni, vagy szavakat tud. Értése korlátozott, akkor sikeres, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

Az álkezdő szint jellemzői (A2)

Ezen a szinten lévő személy régen tanult, rövidebb ideig vagy alapszintű nyelvi tudása erősen megkopott, passzivizálódott.

A nyelvtudására jellemző: ismeri a mindennapi életben használt szavakat, a szavak helyes kiejtését, a társalgást önmagáról, családjáról, munkájáról jelen időben. Azonban a szókincs korlátozott, vagy hosszas gondolkodás után jutnak eszébe. Egyszerű mondatokat képez, vagy szavakat tud. Értése korlátozott, akkor sikeres, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

Képes megérteni az információkat olyan szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, pl. az iskola, a munka, valamint a szabadidő stb. terén.

Az alapfokú szint jellemzői (B1)

Ezen a szinten lévő személy nyelvtudása gyakran iskolai tanulmányok vagy intenzív nyelvtanulás eredménye. Az érettségi vizsga követelményeihez hasonló szintű tudást feltételez.

Az alapfokú nyelvhasználó képes megérteni a lényeget a hétköznapi témájú beszélgetésekben, illetve olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyekben aránylag lassan és érthetően beszélnek aktuális hírekről, személyes vagy szakmai kérdésekről.

Meg tudja írni a gyakran előforduló hétköznapi vagy szaknyelvi elemeket tartalmazó írott szövegeket, hétköznapi eseményekről, érzésekről, kívánságokról szóló magán- és üzleti leveleket.

A nyelvhasználó közérthetően tud közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között egyszerű helyzetekben, de szókincse korlátozott, és a nyelvi árnyalatok használata hiányzik.


A középfokú szint jellemzői (B2)

Erre a szinten általában komolyabb, gyakran több éves nyelvtanulás eredményeképpen jutnak el a nyelvtanulók.

Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, az érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét, az előnyöket és hátrányokat és ehhez képes megfelelő nyelvtani szabályokat alkalmaz.

A felsőfokú szint jellemzői (C1)

Erre a szinten általában többéves és komoly tanulmányok után érhetnek el a nyelvtanulók.

A mesterfokú nyelvhasználók már folyékonyan, árnyaltan és gördülékenyen tudják magukat kifejezni, a rejtett jelentések tartalmát is érzékelik. Rendelkeznek nyelvi rutinnal, már nem kényszerülnek arra, hogy a kifejezéseket, szavakat keressék a társalgás során. Legfőbb cél, hogy a különféle társadalmi, gazdasági, politikai és egyéb aktuális szakmai szituációkban hatékonyan fejtsék ki gondolatait, és képesek olyan írásos dokumentumok elkészítésére, mint például, tanulmány, szakmai jelentés, cikk.