iMind Kompetenciamérés

Alap, kezdő, haladó, felső, netán anyanyelvi szintű a nyelvtudásod? És vajon hogyan tudod használni?

logo4_imind_kicsiKérdéseidre az iMind Kompetenciaméréssel részletes válasz kapható

A nyelvi szintet gyakran a nyelvvizsgákkal vagy jegyekkel jellemezzük, ám ezek sem mindíg adnak aktuális képet a meglévő nyelvtudásról. Gyakran a nyelvtanulók bizonytalanok a nyelvi tudásukat illetően vagy nem érzik elegendőnek a tudásukat és visszajelzést szeretnének kapni. Ilyen és hasonló esetekben a meglévő nyelvi kompetenciák részletes felderítése segíthet, értékes támpontokat adva a nyelvtanuláshoz vagy az ismeretek frissítéséhez. A nyelviskola szakemberei által kifejlesztett független kompetenciamérés, az iMind Kompetenciamérés során a jelentkezőknél nem pusztán szintfelmérést készítünk, hanem a jelentkezők idegen nyelvi tudásáról részletes elemzést és értékelést készítünk.

A nyelvi kompetenciák feltérképezése

-friss információval látja el a nyelvtanulót

-megkönnyíti a tervezést és a leghatékonyabb tanulási mód kiválasztását

-támpontokat ad a hiányosságok pótlásához és a készségek célzott fejlesztéséhez

 

Mit is jelent a sokat emlegetett 'kompetencia'?

A kompetencia szó jelen esetben a nyelvhasználathoz, a nyelvtudás alkalmazásához szükséges tudásunk és képességeink összességét jelenti.

Röviden: tudás + a tudás használatának képessége = kompetencia. A kompetens nyelvhasználó kifejezéssel azt fejezhetjük ki, hogy egy személy nemcsak elméleti tudással, hanem gyakorlati tudással, képességgel is rendelkezik. Az elméleti és gyakorlati tudás szintje egyéntől függően eltérő és változó lehet.

 A kompetenciák hatása a nyelvtudásra

Munkánk során megtapasztaltuk, hogy fontos a beazonosított kompetenciák fejlesztése. A kiegyensúlyozott részkészségek biztos alapot biztosítanak a nyelvi helyzetek megoldásához és magabiztosabb kommunikációhoz. Ám az alacsony szintű rész-kompetenciák gátolhatják a teljesítményt, és sokféle nehézséget okozhatnak a nyelvtanulás és nyelvhasználat során is – pl. a tudásszinthez képest alacsonyabb szintű beszédértés és társalgási képesség csökkenti az érvényesülést, vagy a megtanult nyelvi elemek hiányos alkalmazása korlátozhatja az információáramlást.

Ismerkedj meg iMind Kompetenciamérésünkkel!

A komplex felmérés során:

  • a nyelvi kompetenciákat KER szintek szerint elemezzük
  • az aktív nyelvtudás felmérésével az egyéni erősségeket és gyengeségeket is számba vesszük,
  • Elkészítjük a Személyes Kompetenciatérképedet,
  • konzultálunk a céloknak megfelelő tanulási lehetőségekről vagy egy jó terv összeállításáról.

A kompetenciamérés részei:

iMind Személyes Kompetenciafelmérés – 1. szint: az olvasásértés és nyelvhasználat elemzése

301-check

 

1. Szint: Ingyenes online szintfelmérés: A feladatok azt mérik, hogy a szövegértés és a nyelvhelyesség megfelel-e a választott szint követelményeinek.  Az online nyelvhasználati tesztek tehát és elsősorban a nyelvi tudásszintet segítenek meghatározni a KER skáláján – A1 álkezdő szinttől – C1 felsőfokú szintig. Tovább a teszt kitöltéséhez

.
Miért hasznos egy ilyen teszt?

A szintfelmérésmérés egy adott pillanatnyi teljesítményt elemez, és célja lehet a tudásszint értékelése, és a kitűzött szint eléréséhez szükséges tanulás felmérése. Fontos, hogy a szintfelmérő tesztek elsősorban a passzív készségeket mérik. Az aktív készségek – főleg a kommunikációs hatékonyság beszéd-, és íráskészség elemzéséhez javasoljuk a Személyes Kompetenciamérést.

.

iMind Személyes Kompetenciafelmérés – 2. szint: az aktív készségek elemzése

 A nyelvi kompetenciák elemzése és a konzultáció során minden nyelvtanuló tapasztalt szakembereinkkel konzultálhat, akik segítenek az eredmények megértésében is. A  komplexebb képhez és a 6 legfontosabb nyelvi kompetencia értékeléséhez három további lépéssel juthatunk el.

301-file-12 (Írásbeli iMind).

1. Íráskészség feladat: Az íráskészség feladatokat nyelv és szint szerinti kiválasztása után lehet megoldani. A beküldött megoldást elemezésével az írott kommunikáció szintjére és hatékonyságára visszajelzést készül.

.

.

.

AAAA

301-curriculum-1

 

2. Szóbeli kommunikáció:  Beszélgetés idegen nyelven kép és szöveg felhasználásával, mely során a szóbeli teljesítményt értékeljük.

3. Személyes kompetenciatérkép és konzultáció: A teszt, az írásbeli és szóbeli megoldások alapján elkészítjük a Kompetenciatérképet és személyesen konzultálunk a nyelvtanulókkal.

.

.

.

A komplex. 2 szintű kompetenciamérés díja

A kompetenciamérésen történő részvétel és a kompetenciatérkép elkészítésének díja bruttó 3980 Ft. A díjat személyes befizetéssel ügyfélszolgálati irodánkban vagy banki átutalással lehet teljesíteni.

.

.

Szeretnéd elindítani a nyelvi kompetenciamérést?

301-target-4Vágj bele a kompetenciamérésbe, hogy:

  • részletes értékelést készíthessünk a nyelvtudásodról,
  • megtudd, mik az erősségeid és gyengeségeid,
  • elkészíthessük a Személyes Kompetenciatérképet,
  • segíthessünk a céloknak megfelelő tanulási lehetőségek megtalálásában vagy a terv összeállításában.

Tovább a kompetenciaméréshez>>


Információk a díjfizetéshez- részletek

A Személyes Kompetenciamérésen történő részvétel és a Kompetenciatérkép elkészítésének díja bruttó 3980 Ft. A díjat a kompetenciamérés megkezdését követő 3 napon belül kérjük befizetni.

Személyes befizetésre ügyfélszolgálati irodánkban van lehetőség vagy banki átutalással:

Címzett neve: Más Nyelven Bt.

Bankszámlaszám: 50800111-11053480

Közlemény: név, iMind