Diplomamentő program

Támogatott nyelvvizsga felkészítő tanfolyamok indulnak a Diplomamentő II. Program keretében

A Diplomamentő II. program célja, hogy a felsőoktatásban résztvevők diplomaszerzéséhez szükséges nyelvvizsga követelményt minél több régi hallgató teljesíthesse, és kézhez vehessék a diplomát.

Kik jogosultak a részvételre?

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) által meghirdetett pályázati felhívásra csak olyan uniós polgár (természetes személy) jelentkezhet, aki az alábbiaknak megfelel:

 • államvizsgáját hazai felsőoktatásban sikeresen teljesítette és erről rendelkezik a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti igazolással, amely szerint diplomáját a nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte meg;
 • felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem áll;
 • államilag elismert nyelvvizsga szükséges a hazai felsőoktatásban megszerzendő diplomájához;
 • a sikeres nyelvvizsgát követően átveheti diplomáját;
 • rendelkezik a képzés bemeneti szintjének megfelelő tudásszinttel abból a nyelvből, amelyből jelentkezni kíván az államilag elismert nyelvvizsgára, mely előzetes tudásmérést a képző intézmény végez el;
 • a Diplomamentő Program keretében még nem részesült támogatásban.
 • Nem érvényes a jelentkezése annak, aki a fent leírtaknak nem felel meg.

A pályázható képzések

 • Nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
 • Képzések időtartama: az előzetes tudásmérés alapján a képző intézmény határozza meg az egyén számára a diploma átvételéhez szükséges, eredményes nyelvvizsgára történő felkészítéshez az óraszámot.
 • Képzések intenzitása: a pályázó számára megfelelő intenzitás, azonban a képzéseknek 2019. december 31-ig be kell fejeződniük.
 • A Támogatottnak a Támogatóhoz legkésőbb 2020. március 31-ig kell megküldenie a nyelvvizsga bizonyítványa másolatát és a diploma hitelesített másolatát.
 • A képzések helyszíne: a pályázó számára megfelelő település.
 • Képzési forma: csoportos képzés (2-5 fő közötti vagy 6 fő fölötti létszám) vagy egyéni felkészítés.
 • A program keretében megszerezhető nyelvvizsga: államilag elismert, általános vagy szakmai, legalább középfokú (B2) komplex vagy írásbeli, vagy szóbeli nyelvvizsga (olyan szintű és típusú államilag elismert nyelvvizsga, amely megszerzése után a Támogatott átveheti diplomáját).

A támogatható költségek, a támogatás mértéke

 • A támogatás mértéke maximum 300.000.-Ft. A képzési költség átutalása a támogatott nevére kiállított számla alapján közvetlenül a képző intézmény részére történik.
 • Az előzetes tudásmérés és a tananyag a „Diplomamentő II.” programban résztvevők számára térítésmentes.
 • A nyelvvizsga költsége a Támogatottat terheli.
 • A Diplomamentő programban a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 5. § a) pontja értelmében a regisztrált álláskereső támogatott a képzés helye és lakóhelye (tartózkodási helye) között 90%-os utazási kedvezmény igénybevételére jogosult.
 • Azok a képzésben résztvevők, akik nekik felróható okból a képzést nem fejezik be, vagy nem tesznek sikeres nyelvvizsgát, vagy a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát és a diploma hitelesített másolatát nem küldik meg legkésőbb 2020. március 31-ig, az OFA Nonprofit Kft. által kifizetett képzési költség 100%-át kötelesek az OFA Nonprofit Kft. részére visszafizetni.

A képzéseket a pécsi Más Nyelven Nyelviskola biztosítja, melyek helyszíne a Nyelviskola Pécs belvárosi oktatási központja.

A jelentkezés menete:

 • Regisztráció: A pályázás folyamata a www.ofa.hu oldalról elérhető FORRÁSTÁR-ban történő regisztrációval, az ott megadott útmutató segítségével történik.
 • Kapcsolatfelvétel egy olyan képző intézménnyel, ahol a Diplomamentő II. programban nyelvi képzéseket nyújt. Baranya megyében nyelviskolánk, a JAZZ COMMUNICATION Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság (Más Nyelven Nyelviskola, 7622, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 5. II/6) indít angol és német nyelvi, általános és szakmai nyelvi képzéseket.A programot indító képző intézmények teljes listája itt tekinthető meg: http://ofa.hu/files/Diplomamento/Diplomamento_II_Kepzo_Intezmenyek.pdf.
 • Előzetes nyelvi tudásmérésen való részvétel. A nyelvi szintfelmérést a képző intézmények ingyenes elvégzik, majd tájékoztatást adnak az eredményről, és ez alapján állapítják meg a nyelvvizsga sikeres letételéhez javasolt óraszámot.
 • Ajánlattételi adatlap” elfogadása. Az Adatlap tartalmazza az ajánlattevő és jelentkező fontosabb adatait, a képzésre vonatkozó adatokat: mint az időtartamot és intenzitást, a helyszínét és díját, valamint a biztosított tankönyveket és taneszközöket, illetve a képzést záró nyelvvizsgára vonatkozó információkat.
 • A döntés figyelemmel kísérése. Az egyéni pályázatok a beérkezésük sorrendjében kerülnek formai és tartalmi ellenőrzésre.
 • Szerződés megkötése. Ha a pályázó adatai és dokumentumai formailag és tartalmilag megfelelőek, akkor kap erről tájékoztatást.
 • A képzés megkezdése. A beiratkozást követően a képzés megkezdése és az órákon történő részvétel.

További tudnivalók:

 • Ütemezés heti 2 alkalom, 3 x 45 perc, késő délutáni kezdéssel vagy havi 2x szombat délelőtt 4×45 perc. Korábbi tapasztalataink azt mutatják, hogy a már munkaviszonnyal rendelkező felnőttek esetében ez az ütemezés vállalható. A képzés időpontja a képzés meghirdetéséig módosítható és a felmerülő igények szerint alakítható.
 • Helyszín: könnyen megközelíthető belvárosi képzési helyszín, vagy igény szerint a teljes képzés kihelyezhető az egyetem területére. A változtatások a képzés megkezdéséig rögzíthetők.
 • Felkészült, rutinos oktatók: a tanfolyam oktatói sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező nyelvtanárok, akik a felnőttképzésben szerzett gyakorlatuk mellett jól ismerik a nyelvvizsga rendszereket és maguk is akkreditált nyelvvizsgák aktív vizsgáztatói.
 • Tananyag: a tanfolyam során felhasznált tankönyvek, vizsgafelkészülést segítő anyagok és próbavizsga anyagok beszerzését megszervezzük és ingyenesen biztosítjuk.
 • Nyelvi szintek fejlesztése mellett a tanfolyam során hatékony vizsgafelkészítés is folyik. Korábbi csoportjaink esetében a vizsgázási sikerarány 90-95 % között mozgott.
 • Tanfolyamba épített próbanyelvvizsga: a résztvevők egy teljes próbanyelvvizsgát tehetnek az éles vizsga előtt néhány héttel a tanfolyam keretein belül. Az írásbeli próbavizsga lapok a vizsgacentrum által kerülnek kijavításra és értékelésre. A szóbeli próbanyelvvizsgát a nyelvvizsgacentrumból delegált valódi vizsgáztatók végzik. A résztvevők a próbanyelvvizsgán nyújtott teljesítményről a résztvevők részletes tájékoztatást és tanácsokat kapnak a vizsgán való teljesítményük növelése érdekében.

A képzésekre a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk.

Kapcsolatfelvételhez és szintfelmérés időpont egyeztetéshez munkatársunk az alábbi elérhetőségeken áll az érdeklődők rendelkezésére H-P 9.00-15.00  óráig.

E-mail: iroda@masnyelven.hu
Tel: +36 30 649-2073