TOEFL nyelvvizsga

toefl

A TOEFL nyelvvizsga legfontosabb információi:

  • Egynyelvű általános nyelvvizsga Angol nyelven (honosítható)
  • Komplex: Vizsgarészek: Beszédkészség, Íráskészség, Olvasott szövegértés, Hallás utáni szövegértés
  • Eredményközlési határidő: vizsgát követő 10. naptól nem hivatalos eredmény megtekinthető, hivatalos eredmény 4 héten belül. A vizsga eredménye 2 évig érvényes.
  • Honlap: www.toeflibt.hu
  • Vizsgadíj: 220 USD, mely összeg az online jelentkezés során kártyás vásárlásként kerül levonásra

A TOEFL nyelvvizsga során szótár nem használható.

A vizsga „internet based” teszt formájában történik. Interneten keresztül, biztonságos módon jut el a vizsgaanyag és az eredmény is.

Az elért pontszámtól függően értékelik.
47-65 pont: B1 alapfok
66-82 pont: B1 középfok
83-120 pont: C1 felsőfok

Kiegészítő vizsga nélkül egynyelvű vizsgának minősül, kiegészítő írásbeli vizsgával kétnyelvűnek felel meg. A honosítással kapcsolatban a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs központ honlapja ad bővebb felvilágosítást.

Kitöltöm a szintfelmérőt