Nincs több egyetemi felvételi nyelvvizsga nélkül

Nincs több egyetemi felvételi nyelvvizsga nélkül

Az idei felvételi időszakban új szabályok vonatkoznak a továbbtanulókra. 2020-tól csak azok a diákok kerülhetnek be alap- vagy osztatlan képzésre, akiknek van legalább egy B2-es szintű, vagyis középfokú nyelvvizsgájuk (vagy azzal egyenértékű okiratuk), és legalább egy emelt szintű érettségit tesznek.  Az új szabály 2020. január 1-jén lép hatályba.

Hogyan jár nyelvvizsga többletpont?
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 2020.  január. 1-től hatályos változata értelmében továbbra is jár többletpont a nyelvvizsgáért:

A jelentkező a felvételi követelményen felül teljesített, államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként
a)középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy
b)felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra jogosult.
A nyelvvizsga jogcímen legfeljebb 40 pontot kaphat a jelentkező. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Forrás: eduline.hu, unideb.hu