BME szakmai nyelvvizsga

BME szakmai nyelvvizsga legfontosabb információi:bme

  • Angol, német nyelven akkreditált kétnyelvű gazdasági szaknyelvi vizsga
  • Írásbeli/szóbeli/komplex: Vizsgarészek: Olvasott szövegértés, Íráskészség, Közvetítés, Nyelvhelyesség, Hallásértés, Beszédkészség. Vizsgarészek külön-külön is letehetőek.
    Vizsgarészek külön napokra eshetnek.
    Szóbeli vizsgarész egyedül, illetve a vizsgáztató tanárral történik, így nem kell párra várnod.
  • Eredményközlési határidő: vizsga után 30 nap
  • Honlap: http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu

Az írásbeli vizsga egyes részein használható szótár

Alkalmak száma évente: 5 vizsga/év

 Vizsgadíj

Szóbeli (A)

Írásbeli (B)

Komplex (C)

Alapfok (B1)

11.500 Ft

13.500 Ft

20.000 Ft

Középfok (B2)

12.500 Ft

16.500 Ft

26.000 Ft

Felsőfok (C1)

15.500 Ft

17.500 Ft

29.000 Ft

Egyéb díjak:
Határidőn túli jelentkezés – részvizsga: 2.000 Ft
Határidőn túli jelentkezés – komplex: 4.000 Ft
Vizsgahalasztás, időpont módosítás, lemondás: 5.000 Ft
Felülvizsgálat: 4.000 Ft

 

Kitöltöm a szintfelmérőt

  Vissza a nyelvvizsgákhoz