BME Nyelvvizsga

BME nyelvvizsga legfontosabb információi:bme

  • Angol, német nyelven akkreditált egy- és kétnyelvű általános nyelvvizsga
  • Írásbeli/szóbeli/komplex: Vizsgarészek: Olvasott szövegértés, Íráskészség, Közvetítés Hallásértés, Beszédkészség. Vizsgarészek külön-külön is letehetőek.
    Vizsgarészek külön napokra eshetnek.
    Szóbeli vizsgarész egyedül, illetve a vizsgáztató tanárral történik, így nem kell párra várnod.
  • Eredményközlési határidő: vizsga után 30 nap
  • Honlap: www.bmenyelvvizsga.bme.hu

Alkalmak száma évente: 5 vizsga/év

 Vizsgadíj

Szóbeli (A)

Írásbeli (B)

Komplex (C)

Alapfok (B1)

10.400 Ft

11.600 Ft

19.900 Ft

Középfok (B2)

12.400 Ft

16.600 Ft

25.900 Ft

Felsőfok (C1)

14.400 Ft

17.600 Ft

27.900 Ft

Egyéb díjak:
Határidőn túli jelentkezés – részvizsga: 2.000Ft
Határidőn túli jelentkezés – komplex: 4.000Ft
Vizsgahalasztás, időpont módosítás, lemondás: 5.000Ft
Felülvizsgálat: 4.000Ft

 

Kitöltöm a szintfelmérőt

  Vissza a nyelvvizsgákhoz